- ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมงาน พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556

สำนักวิชาการ