- กำหนดการ พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2555 - 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จเป็นองค์ประธานใน
พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา
  2555 - 2557 
วันอาทิตย์ ที่   18   มกราคม   2558   อาคารใหม่   สวนอัมพร    กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่เพิื่อดาวน์โหลด)

กำหนดการ ถ่ายภาพและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา
  2555 – 2557 
บัณฑิตรุ่นที่ 39
  มหาบัณฑิตรุ่นที่ 25   และดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 5  
วันเสาร์ที่   17   มกราคม พ.ศ.  2558       มหาวิทยาลัยเกริก

วีดิทัศน์ ขั้นตอนการฝึกซ้อมรับ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2555-2557
(คลิกที่นี่)


สำนักวิชาการ