- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบการสัมมนา เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21
1. Bloom's Taxonomy of Learning Domains คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
2. 21 Learning คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด