- กำหนดการ พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานใน
พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา  2557 - 2558 
วันอาทิตย์ ที่   22   มกราคม   2560 ณ  อาคารใหม่   สวนอัมพร    กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่เพิื่อดาวน์โหลด)

กำหนดการ ถ่ายภาพและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา  2557 – 2558 
บัณฑิตรุ่นที่ 40  มหาบัณฑิตรุ่นที่ 26   และดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 6  
วันเสาร์ที่   21   มกราคม พ.ศ.  2560   ณ    มหาวิทยาลัยเกริก

วีดิทัศน์ ขั้นตอนการฝึกซ้อมรับ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2557-2558